Tidigare händelser

vastmanlandsluft

UNDER 2021 SÅ LÄRDE VI OSS MER OM HUR VI KAN ANVÄNDA LUFTVÅRDSFÖRBUNDETS EMISSIONSDATABAS I UPPFÖLJNINGS- SAMT PLANERINGSSYFTE

I samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands Län pågick bland annat en utbildningsserie där vi lärde oss mer om hur vi kan använda förbundets luftmiljösystem genom den länsövergripande emissionsdatabasen som byggdes upp av luftvårdsförbundet inom forskningsprojektet Klimatsmart fysisk planering (2018-2020) och spridningsmodellering, inom det webbasserade systemet Airviro. Undervisande lärare samt deltagande i byggandet av emissionsdatabasen 2020 var luftmiljöforskare- och specialist inom luftmiljövård Lars Gidhagen, från Gidhagen consulting AB.

KOMMUNER HAR RAPPORTERAT IN OBJEKTIV SKATTNING FÖR ÅRET 2020 TILL NATURVÅRDSVERKET

I år har flertalet av Västmanlands Läns Luftvårdsförbunds (Lvf) medlemskommuner rapporterat in antingen Objektiva skattningar eller Halter i luft till Naturvårdsverket. Vi på Lvf passar på att tacka så mycket för inrapporteringen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete gällande rapporteringen. På SMHI finns rapporterna samt inrapporterade halter att läsa.

TRE HELDAGAR FÖR UTBILDNING I LUFTMILJÖVÅRD GENOMFÖRDES UNDER VÅREN 2021

Under våren 2021 så passade vi på att genomföra tre heldagsutbildningar via webb till stöd för kommuner inför årets luftmiljöinrapportering till Naturvårdsverket den 15 juni.

Utbildningsdag 1
: Luftmiljövård – allmänt och rapportering

Om vad? Utbildningsdagen lade fokus vid att skapa en övergripande förståelse för luftmiljövård utifrån ett kommunperspektiv. Vidare gick vi in på området kring rapportering för kommuner till Naturvårdsverket.
Lärare på kursen var Lars Gidhagen på Gidhagen Consulting samt Eleonora Bru på luftvårdsförbundet.Utbildningsdag 2: Luftmiljövård – fokus på trafik och större punktkällor samt rapportering

Om vad? Utbildningsdagen lade fokus vid förståelse för områden med mycket trafik och större punktkällor, och var därmed till god hjälp för kommuner som inom sitt geografiska område har tungt trafikerade vägar och utsläpp från till exempel större industrier. Vidare diskuterades hotspots liksom området kring rapportering för kommuner till Naturvårdsverket.
Lärare på kursen var Lars Gidhagen på Gidhagen Consulting, Helena Sabelström och Matthew Ross-Jones på Naturvårdsverket och Eleonora Bru på luftvårdsförbundet.Utbildningsdag 3: Luftmiljövård – fokus på småskalig vedeldning och rapportering

Om vad? Utbildningsdagen lade fokus vid förståelse för områden med en betydande mängd småskalig vedeldning och var därmed till god hjälp för kommuner som inom sitt geografiska område har en betydande mängd småskalig vedeldning. Vidare diskuterades området kring rapportering för kommuner till Naturvårdsverket.
Lärare på kursen var Lars Gidhagen på Gidhagen Consulting, Helena Sabelström och Matthew Ross-Jones på Naturvårdsverket och Eleonora Bru på luftvårdsförbundet.


Önskar du veta mer om utbildningstillfällena så kontakta oss gärna!

FÖRBUNDETS EMISSIONSDATABAS LANSERADES PÅ ÅRSSTÄMMAN 2021

Luftvårdsförbundets emissionsdatabas som började byggas under sommaren 2020 under ledning av Lars Gidhagen och i samarbete med Eleonora Bru på luftvårdsförbundet tillsammans med Klimatavdelningen på Västmanlands Län, lanserades under Årsstämman i mars 2021 för förbundets medlemmar.
Lars Gidhagen höll tillsammans med Eleonora Bru en presentation av emissionsdatabasen och samtidigt lanserades den rapport som förklarar arbetet med att bygga upp emissionsdatabasen
Uppbyggnad av en luftemissionsdatabas för Västmanlands Län och Heby kommun.