Höststämman 2021

vastmanlandsluft

Under Luftvårdsförbundets höststämma 2021 så bestämdes bland annat verksamhetsfokus inom luftvårdsförbundet 2022 genom en kommande års budget.
Vidare hade vi möjlighet att lyssna på mycket intressanta presentationer om bland annat möjliga konsekvenser på kommun- och regionnivå genom den nya WHO Guideline, projektverksamhet relaterad till luftmiljö och hälsa från Region Örebro och ett nytt sätt att metodologiskt räkna på emissionsfaktorer från sjöfart genom metoden Shipair.

Här följer programmet för höststämman 2021 samt alla presentationer för dagen.

Önskar du titta på presentationerna och komma i kontakt med någon av presentatörerna så är det mycket välkommet, se presentationer samt kontaktuppgifter. Protokollet från höststämman hittar du här.