Luftmiljösystemet

vastmanlandsluft

Förbundet har i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands Län genom start i forskningsprojektet Klimtsmart fysisk planering (2018-2020) byggt upp en emissionsdatabas som del i det luftmiljösystem som sträcker sig över Västmanlands län samt Heby kommun genom luftkvalitetssystemet Airviro.
Arbetet med luftmiljösystemet, vilket innefattar emissionsdatabasen och spridningsmodeller, är ett pågående samarbetsprojekt med medlemmarna i luftvårdsförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands Län samt expertis från forskningsvärlden och företaget bakom Airviro, Apertum.

Arbetet med updateringar i emissionsdatabasen fortsätter pågående med uppdateringar av halter av utsläpp av luftföroreningar och genom att bygga på med halter av växthusgaser.
Hittills har halter kopplade till områdena trafik, punktkällor från industrier, sjöfart, småskalig vedeldning och djurgårdar fyllts på i emissionsdatabasen vilka uppdateras kontinuerligt.

Det hittills genomförda arbetet i emissionsdatabasen inom projektet (se ovan) har samlats i Rapporten Uppbyggnad av en luftemissionsdatabas för Västmanlands Län och Heby kommun.

Önskar du veta mer om förbundets emissionsdatabas och om hur din verksamhet skulle kunna ha användning av den så kontakta oss gärna!