Organisation

vastmanlandsluft

Västmanlands Läns Luftvårdsförbund består, utöver förbundets medlemmar, av en styrelse som för sina medlemmars talan och vars syfte är att säkerställa att luftmiljövårdsarbete genomförs och utvecklas i samhället. Styrelsemedlemmarna sitter på ett år åt gången och styrelsemöten, årsstämma samt arbetsutskott sker regelbundet under året.