Presentationer höststämman 2021

vastmanlandsluft

Presentationsprogram

Presentation av arbetet med luftmiljövård och klimat i Västerås Stad, Olof Bergold, Miljöstrateg, Västerås Stad

Presentation av den nya metodiken Shipair med fokus på emissioner från inrikes sjöfart, Wing Leung, Luftmiljöexpert, SMHI

Presentation av sjöfartprojekt på Länsstyrelsen i Västmanlands Län, Jan van der Horst, Klimatstrateg, Länsstyrelsen i Västmanlands Län  

Presentation av några projekt om luftföroreningar och människors upplevelse av luftkvalitet, Ann-Christine Mannerling, Enhetschef Miljömedicin och Carin Pettersson, Kemiingenjör, Arbets- och miljömedicin, Region Örebro län

Presentation av WHO:s nya riktvärden för luftmiljövård och dess troliga effekt på MKN och EU-normer samt lägeskoll på Lvfs emissionsdatabas, Lars Gidhagen, Konsult Luftmiljövård, Gidhagen Consulting