Nyheter

vastmanlandsluft


Erasmus Air for All project SURVEY!

Hi CITIZEN in the WORLD! 🌎🌍🌏

In the Air for All Erasmus+ project, we want to know what YOU as a citizen in the world think about the air quality where you are. It would be great if you could take 2-3 minutes to respond to a survey about how you view the air quality where you are.

The survey is anonymous, and the response will be of help for organisations who work with air quality in knowing how citizens view air pollution and quality improvements.

Link to the survey👇

SURVEY

Thank you so much for taking part

/The Air For All project team


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


Erasmus Air for All project We are happy to invite you to the Air for All Global Platform!

In the Air for All Erasmus+ project, we have created a platform and are now happy to launch and invite you to take part in the Air for All Global Platform.
The platform is a space for citizens and organisations on a global level to meet, discuss, share and exchange knowledge and for initiatiating collaboration between citizens and organisations.

Information about the project in English.
För vidare information om Erasmus+ projektet Air for All vänligen kontakta projektgruppen.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


Erasmus Air for All project möte för medlemsorganisationer 19 oktober
Information in English.

The partner organisation in the Air for All Erasmus+ project, Ideas for Change have invited to a Third Transnational Project Meeting in the Air for All EU Project.
Information about the project in English. On the 19th of October the Air Quality Organisation of Västmanland were invited together with project partners, citizens and stakeholders on a global level for a chance to meet, discuss and hear more about the progress of the air for all project work. The meeting took place at location in Barcelona (Spain) and fully online. 
Presentations from the meeting.

För vidare information om Erasmus+ projektet Air for All vänligen kontakta projektgruppen.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


Erasmus Air for All project möte för medlemsorganisationer 29 juni
Information in English.

The Air Quality Organisation of Västmanland invites to the Second Transnational Project Meeting in the Air for All EU Project. Information about the project in English. On the 29th of June the Air Quality Organisation of Västmanland is inviting project partners, citizens and stakeholders on a global level for a chance to meet, discuss and hear more about the air for all project work. The meeting will take place at location in Västerås (Sweden) and fully online. 

För vidare information om Erasmus+ projektet Air for All vänligen kontakta projektgruppen.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


Erasmus Air for All project – workshop day 27 april
Information in English.

Workshop Day from the Air Quality Organisation of Västmanland in the Air for All EU Project. Information about the project in English. On the 27th of April the Air Quality Organisation of Västmanland is inviting project partners, citizens and stakeholders on a global level for seminars and workshop activity about air quality, air pollution and greenhouse gas emission activities in air quality organisations and municipalities.

För vidare information om Erasmus+ projektet Air for All vänligen kontakta projektgruppen.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Årsstämma 2023
Luftvårdsförbundets årsstämma äger rum 8 mars 2023. Se handlingar för dagordning och innehåll.
Här finner du protokoll.


Erasmus Air for All project nu startat!
Information in English.

Västmanlands läns luftvårdsförbund har blivit beviljade projektmedel för EU Erasmus+ projektet Air for All.

Tillsammans med samarbetspartners Ideas for Change i Barcelona och Proofing Future: Bridging People and Ideas i Stuttgart kommer projektgruppen från luftvårdsförbundet att skapa ett kunskapsverktyg för fri användning i Europa och globalt (på engelska) genom en digital plattform.


Kunskapsverktyget ska på ett tydligt kommunikativt vis ge kunskap om luftmiljö och klimat samt framvisa exempel på hur medborgare runtom i Europa och globalt kan hjälpa till i arbetet med förbättrad luftmiljö och ett förbättrat klimat. Verktyget kommer att innefatta metoder för datainsamling för medborgare på lokal och regional nivå och utgå ifrån en Citizens Science metodologi.

För att kunna skapa ett så inklusivt verktyg som möjligt så kommer projektgruppen utöver projektworkshops att bjuda in intressenter från projektets start till dess slut för att kunna höra vilka önskemål och intressen som intressenter kan ha av verktyget.

Den 16 januari hade projektet sitt första transnationella online möte då stakeholders/intressenter i form av kommuner, SMEs, forskningsinstitut, regioner och myndigheter från Europa, Afrika, Sydamerika och Nordamerika deltog för att nätverka och utbyta kunskap och intressen.


I april och maj kommer nästa stakeholdermöten att äga rum och om du tycker att projektämnet låter gynnsamt för din organisation och vill delta på ett kommande stakeholdermöte online så är du varmt välkommen.

För vidare information om Erasmus+ projektet Air for All vänligen kontakta projektgruppen.The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

HÖSTSTÄMMA 2022 kommer att äga rum den 9 november och du är varmt välkommen att delta för möjlighet att lära mer om samt diskutera luftmiljövård, träffa medlemsorganisationer samt delta i studiebesök hos en av medlemskommunerna (frivilligt). Stämmohandlingar med dagsplan.

MEDLEMSKOMMUNER har meddelat intresse av fördjupad förståelse av påverkan från småskalig vedeldning och sjöfart. Dessa områden kommer därför att fokuseras extra på under kommande tid genom bland annat arbetet med och utveckligen av luftvårdsförbundets emissionsdatabas.

TILLHÖR DU EN KOMMUN SOM INGÅR I VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND OCH ÖNSKAR VETA MER OM SAMT FÅ STÖD I ARBETET MED ATT RAPPORTERA IN ÅRLIG OBJEKTIV SKATTNING FÖR ÅRET TILL NATURVÅRDSVERKET? SE HIT!

Under år 2021 påbörjade luftvårdsförbundet en insats till stöd för kommuner att rapportera in föregående års objektiva skattning till Naturvårdsverket. Stödet har fortsatt ock ökats under 2022.
Resultatet har varit gynnsamt och har inneburit att majoriteten av förbundets kommuner har rapporterat in objektiv skattning för 2021.
Vi på Lvf passar på att tacka så mycket för inrapporteringen som kommuner har genomfört och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete gällande rapporteringen för året 2022.
På SMHI finns rapporterna samt inrapporterade halter för föregående inrapporteringsår 2021, att läsa.


Kontakta oss gärna för information om möjligt stöd i arbetet med inrapportering.