Nyheter

vastmanlandsluft

PÅ VÄG MOT ETT GOTT NYTT ÅR 2022

Vi lämnar strax ett händelserikt år bakom oss i luftvårdsförbundet varifrån vi tar med oss aktiviteter såsom utbildning gentemot kommuner, kommunrapportering till Naturvårdsverket och en mycket intressant höststämma.

Nu fokuserar vi framåt mot ett gott nytt år i luftvårdsförbundet där vi kommer att fortsätta arbetet med förbundets luftkvalitetssystem, lägga extra fokus på företagsmedlemmar och starta upp samt delta i olika former av samarbetsinitiativ.

Vi önskar dig en riktigt fin helg och ett Gott Nytt År!

KOMMANDE ÅRS AKTIVITETER PLANERAS FÖR FULLT!

Under året 2021 har vi satsat lite extra på kommunmedlemmarna i förbundet och nu följer vi upp det arbetet genom bland annat samarbete kring insamlande av information till emissionsdatabasen och vidare utveckling av samarbetet mellan kommuner inom luftmiljövårdsarbetet.
Vidare kommer vi att fokusera lite extra på medlemmar från företag och industrier under kommande år och ser över hur vi kan stärka kunskapen och metoder som hjälp i luftmiljövårdsarbetet inom organisationerna.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

SENHÖST GÅR MOT HELG OCH NYÅRS UPPEHÅLL PÅ KANSLIET


Under helg och nyår har vi uppehåll från kansliet under följande period: 15 december 2021 – 7 januari 2022.
Om du har en mycket brådskande fråga under helguppehållet så går det bra att höra av sig till Luftvårdsförbundets styrelseordförande.


Vi på kansliet önskar dig en fin helgledighet och ett Gott Nytt År!

Photo by Annie Spratt on Unsplash