Nyheter

vastmanlandsluft

HÖSTSTÄMMA 2022 kommer att äga rum den 9 november och du är varmt välkommen att delta för möjlighet att lära mer om samt diskutera luftmiljövård, träffa medlemsorganisationer samt delta i studiebesök hos en av medlemskommunerna (frivilligt). Stämmohandlingar med dagsplan.

MEDLEMSKOMMUNER har meddelat intresse av fördjupad förståelse av påverkan från småskalig vedeldning och sjöfart. Dessa områden kommer därför att fokuseras extra på under kommande tid genom bland annat arbetet med och utveckligen av luftvårdsförbundets emissionsdatabas.

TILLHÖR DU EN KOMMUN SOM INGÅR I VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND OCH ÖNSKAR VETA MER OM SAMT FÅ STÖD I ARBETET MED ATT RAPPORTERA IN ÅRLIG OBJEKTIV SKATTNING FÖR ÅRET TILL NATURVÅRDSVERKET? SE HIT!

Under år 2021 påbörjade luftvårdsförbundet en insats till stöd för kommuner att rapportera in föregående års objektiva skattning till Naturvårdsverket. Stödet har fortsatt ock ökats under 2022.
Resultatet har varit gynnsamt och har inneburit att majoriteten av förbundets kommuner har rapporterat in objektiv skattning för 2021.
Vi på Lvf passar på att tacka så mycket för inrapporteringen som kommuner har genomfört och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete gällande rapporteringen för året 2022.
På SMHI finns rapporterna samt inrapporterade halter för föregående inrapporteringsår 2021, att läsa.


Kontakta oss gärna för information om möjligt stöd i arbetet med inrapportering.