Nyheter

vastmanlandsluft

TILLHÖR DU EN KOMMUN SOM INGÅR I VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND OCH ÖNSKAR HJÄLP MED ATT RAPPORTERA IN OBJEKTIV SKATTNING FÖR ÅRET 2021 TILL NATURVÅRDSVERKET? SE HIT!

Förra året påbörjade vi på luftvårdsförbundet en insats till stöd för kommuner att rapportera in föregående års objektiva skattning till Naturvårdsverket. Resultatet var gynnsamt och nu råder vi dig från kommun som har som ansvar att skicka in objektiv skattning att höra av dig till luftvårsförbundet så snart som möjligt för möjlighet att planera in stöd för inrapportering av förbundets luftvårdsexpert.
Vi på Lvf passar på att tacka så mycket för inrapporteringen som kommuner genomförde föregående år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete gällande rapporteringen för året 2021.
På SMHI finns rapporterna samt inrapporterade halter för föregående inrapporteringsår 2020, att läsa.

ÅRSSTÄMMAN 2022

Årest Årsstämma för 2022 för Västmanlands läns luftvårdsförbund har ägt rum den 8 mars. På årsstämman deltog flera luftvårdsexperter som delade med sig av sin gedigna kunskap inom området. Vi tipsar dig starkt att ta del av presentationerna som presenterades under dagen.

KOMMANDE ÅRS AKTIVITETER PLANERAS FÖR FULLT!

Under året 2021 har vi satsat lite extra på kommunmedlemmarna i förbundet och nu följer vi upp det arbetet genom bland annat samarbete kring insamlande av information till emissionsdatabasen och vidare utveckling av samarbetet mellan kommuner inom luftmiljövårdsarbetet.
Vidare kommer vi att fokusera lite extra på medlemmar från företag och industrier under kommande år och ser över hur vi kan stärka kunskapen och metoder som hjälp i luftmiljövårdsarbetet inom organisationerna.