Presentationer på Årsstämman 2022

vastmanlandsluft

Presentation Beräkna föroreningshalter från småskalig uppvärmning, av Johan Arvelius, SMHI.

Presentation Airviro – Ett internationellt perspektiv, Pär Ivarsson, Apertum.

Presentation Luftvårdsförbundets utsläppsdatabas och spridningsmodeller – status och resultat från 2021, av Lars Gidhagen, Gidhagen consulting AB.

Presentation Aktuellt inom luftvårdsarbete, av Matthew Ross-Jones, Naturvårdsverket.