Styrelse

vastmanlandsluft

2021 ÅRS STYRELSE

Ordförande ett år, Anna Thunell, Västerås Stad
Styrelseledamot två år, Elin Caruth, Trafikverket
Styrelseledamot två år, Abdirisak Sheikhmusse, Köpings kommun
Styrelseledamot ett år, Sigge Synnergård, Hallstahammar kommun
Styrelseledamot ett år, Anders Lerner, Naturskyddsföreningen
Ersättare ett år, Minal Mistry, Uponor AB
Ersättare ett år, Helene Eliass, Westinghouse AB
Ersättare ett år, Marie Eidestedt, Vafab Miljö AB
Adjungerad Styrelseledamot, Robert Axelsson, Länsstyrelsen i Västmanlands Län
Sekreterare, Eleonora Bru, Västmanlands Läns Luftvårdsförbund