Kontakt

vastmanlandsluft

Informations- och kunskapsutbyte och därmed ett kontinuerligt lärande genom samarbete med organisationer i samhället är av avgörande betydelse för att kunna medverka till en bättre luft för miljö-, hälsa- och klimat. Kontakta gärna luftvårdsförbundet för idéer, samarbetsmöjligheter och frågor relaterade till luftvårdsområdet.

E-post
vllvf@vastmanlandsluft.se

Postadress
Länsstyrelsen i Västmanland
c/o Västmanlands Läns Luftvårdsförbund
721 86 Västerås