Artiklar

vastmanlandsluft

Luftföroreningshalter på förskolegårdar
Stroh, Emelie, Isaxson, Christina, Oudin, Anna och Malmqvist, Ebba
Vetenskaplig artikel
Lunds Universitet, 2021

The Air That I Breathe: En studie över luftföroreningar i Uppsala. Orsak, verkan och förändring i Uppsala kommuns luftkvalitet
Tullgren, Viktor
Filosofie kandidatuppsats, Kulturgeografiska Institutionen
Uppsala Universitet, 2021

Tillgänglighet och miljö i Storstockholms transportsystem: Slutrapport slutrapport av uppdrag att utreda Storstockholm – tillgänglighets-, miljö- och kapacitetsbrister i transportsystemet
Heldemar, Sofia, Modin, Anna och Wogel, Lars
Rapport
Trafikverket, 2021

Analys av miljöpåverkan av resursanvändning hos industriföretag: Kartläggning av VOC och livscykelanalys för färgprodukter
Ottosson, Therese och Hjalmarsson, Amanda
Filosofie kandidatuppsats, Institutionen för byggd miljö och
energiteknik
Linnéuniversitetet, 2021

Introductory lecture: air quality in megacities
Molina Luisa T.
Vetenskaplig artikel
Faraday Discussions, Volume 226, 2021