VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

LUFTVÅRD FÖR MILJÖ, HÄLSA OCH KLIMAT

 

Vilka är vi?

Vi är en religiöst och politiskt obunden samhällsorganisation som arbetar multidisciplinärt

YTTERLIGARE INFORMATION

 

Vad gör vi?

Vi tar fram, sprider och samverkar kring information om luftföroreningar

YTTERLIGARE INFORMATION

 

Vad motiverar oss?

Renare luft för en bättre hälsa-, miljö- och minskad klimatpåverkan

YTTERLIGARE INFORMATION
 

Hur når vi dit?

Genom samarbete och kunskapsutbyte med  samhällsorganisationer

YTTERLIGARE INFORMATION