Kalender

vastmanlandsluft

På Västmanlands Läns Luftvårdsförbund har det hänt en hel del under 2021 då vi bland annat fokuserat på skapande av mervärde för våra kommunmedlemmar. Vidare har innevarande haft en mycket intressant höststämma. Vi fokuserar just nu framåt på ett gott nytt år innehållande utbildningar för medlemmarna inom planeringsarbete med hjälp av förbundets luftmiljösystem vilket innefattar en emissionsdatabas samt spridningsmodeller, och kartlägger möjligheter för mervärdeskapande aktiviteter för våra företagsmedlemmar inom luftmiljövård.
Vidare, och utöver det pågående aktivitetsplaneringsarbetet, så arbetar vi aktivt för att skapa samverkan och samarbeten med samhällsorganisationer på regional, nationell och internationell nivå.
Tycker du att din organisation skulle vinna på samarbete inom luftmiljövård så hör gärna av dig till oss
.